Privacy

Deze website is eigendom van Naxco Belgium, met inbegrip van alle verbonden vennootschappen die op de website vermeld worden. Wij hebben deze privacyverklaring opgenomen om aan te tonen dat wij de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers willen beschermen.

Naxco Belgium verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt, of wenst te maken, van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Wij verzamelen volgende gegevens via het contactformulier van deze website:

  • Achternaam en voornaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens volgens de regels van de nieuwe Europese privacy verordening, de GDPR (General data Protection Regulation).
De gegevens worden gebruikt om te reageren op de vragen die u op onze website heeft gesteld, of om te communiceren over opdrachten die u aan ons heeft gegeven en diensten die door ons zijn verleend.
Ze zullen ook worden gebruikt om u verder te informeren over de diensten die Naxco Belgium levert.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze werden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven termijnen.

Delen van persoonlijke gegevens

Naxco Belgium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken zoals door ons opgedragen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te verzekeren dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt toegepast op uw gegevens.

Beveiliging

Naxco Belgium heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de aard van de gegevens, staan in verhouding tot de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het risico van accidentele en ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot uw gegevens wordt tot een minimum beperkt, maar helaas kan geen enkel risico volledig worden uitgesloten. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen, zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade te beperken en verlies van en/of schade aan uw gegevens te voorkomen. Indien de rechten van betrokkenen zijn geschonden, zal een datalek worden gemeld aan de betrokkene en aan de Privacycommissie.

Cookies

Op onze website worden gegevens van bezoekers bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. De gegevens worden gebruikt om de algemene werking van de website te verbeteren. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren.

Indien u merkt dat er andere cookies worden geplaatst, vragen wij u ons dit mee te delen zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.

Cookie Type Tijdsduur  
Noodzakelijk      

cookielawinfo-checkbox-advertisement

0

1 jaar

De cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent om de toestemming van de gebruiker voor de categorie "Advertentie" vast te leggen..

cookielawinfo-checkbox-analytics

0

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de categorie "Analytics" te onthouden.

viewed_cookie_policy

persistent, first-party

11 maanden

De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.

cookielawinfo-checkbox-necessary

persistent, first-party

11 maanden

Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de categorie "Noodzakelijk".

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

persistent, first-party

11 maanden

Deze cookie wordt ingesteld door GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de categorie "Niet-noodzakelijk".

Marketing      
IDE

persistent, third party

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker omgaat met de website en advertenties voordat hij de website bezoekt. Dit wordt gebruikt om de gebruikers relevante advertenties aan te bieden op basis van hun profiel.

VISITOR_INFO1_LIVE

persistent, third party

5 maanden

Deze cookie wordt geplaatst door YouTube. Het wordt gebruikt om informatie bij te houden van YouTube-video's op een website.

Analytics      

GPS

persistent, third party

30 minuten

Deze cookie wordt geplaatst door YouTube en registreert een unieke ID om gebruikers te volgen op basis van hun geografische locatie.

YSC

third party

 

Deze cookies worden ingesteld door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van video's bij te houden.

 

Rechten

Tenzij er een wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, hebt u altijd het recht om ze in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek om dit recht uit te oefenen per e-mail sturen naar Naxco België op het volgende e-mailadres: info@naxco.be.

Contact

Voor alle vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Naxco Belgium op volgend email-adres: info@naxco.be. Gelieve in het onderwerp van uw e-mail ''privacy klacht'' of in het Nederlands ''klacht in verband met privacy'' te vermelden.